Stacks Image 165

Sidan är anpassad för Chrome, Firefox och Safari. Den kan se konstig ut i äldre versioner av Explorer.

Aktuellt

Kommunens stamnät.

Eda kommun har skickat ut markavtal för stamnätsutbyggnaden. Stamnätet kommer gå från Bön till gränsen.
Fiberföreningen kommer att samförlägga i samband med detta.
Relacom har för avsikt att bygga ut till kund parallellt med stamnätsutbyggnaden.

Har du fastighet i något av nedanstående hemman och ännu inte tecknat avtal om fiber?

Bön, Bergerud, Sundshagen, Hångstad - med adress Västra Hångstad och Högsäter.
Då är det hög tid att göra det. Vi har skickat ett brev till alla som inte tecknat avtal i dessa hemman, men om vi missat dig - hör av dig!

Vi måste ha in ert avtal senast den 31 december för att ni ska kunna få en anslutning för 27 000 kr. Orsaken är att Relacom måste samtidigt projektera både stamnätet som Eda kommun bygger fram till norska gränsen och föreningsnätet som Skillingmark Fiber bygger ut till slutkund.

Observera att detta datum gäller endast de som har fastighet i ovanstående hemman.

För dig som bor i Boda - adress Västra Boda, Hångstad - adress Östra Hångstad eller Klevene gäller fortfarande att du kan teckna avtal "så länge grävmaskinen inte gått förbi din fastighet".

Relacom är klara med grävningen i södra delen.

Blåsningen av fiber är även den klar till en stor del av fastigheterna.
Relacoms avsikt och önskemål är att komma igång så snart som möjligt på östra sidan (Boda/Klevene/Östra Hångstad). Har du fastighet där är det en god idé att fundera på var du har vatten, jordvärme, prydnadsbuskar och din egen "gårdsel". Relacom har koll på var el och telefonledningar går.

Du har väl inte glömt att märka ut var fibern ska in i huset? OBS! Det får inte vara i ett våtutrymme!
Enklast är att märka ut med en lapp (papper eller tygbit), bara den är väl synlig.
Du som har enskilt vatten och avlopp - märk upp med några pinnar var du tror det går. Detsamma gäller för dig som har jord- eller bergvärme.

Ladda ner denna pdf-fil för att kontrollera att du inte glömt något. Skriv under och lämna in på Spinnhjulet.

Här kan du läsa mer om vad behöver göra på din tomt.

Vilka datum som kommer att gälla för norra delen kommer vi meddela under hösten.

Markanslutningsavtal


Vi håller på och skriver markanslutningsavtal med de markägare som blir berörda av nedläggningen av kanalisationen. Relacom har varit ute och rekat i terrängen, vilket kan innebära att ”nya” markägare kan bli berörda och att någon sträcka blir inaktuell. Markanslutningsavtal kommer ej att skrivas för den del som går i den egna tomten fram till byggnad som ska ha fiber.

Vill du ansluta din fastighet?

Relacom bygger fibernät för Skillingmark Fiber.

För max 27 000 kr, har du nu möjlighet att ansluta ditt hus till fibernät med upp till 1000 Mbit/s.
Detta priset gäller om du har skrivit på anslutningsavtalet innan grävmaskinen är vid din fastighet. Efter det kan en etableringskostnad på ca 2000 kr tillkomma. Om du kommer på att du vill ha en anslutning när allt är klart får du räkna med minst 35000 kr.

Med fiber i huset får du en framtidssäkrad bredbandsuppkoppling som klarar av hur mycket surf som helst, fast telefoni, och ett stort TV-utbud.
Priset är beräknat på fastigheter som är belägna i en framkomlig linje och på rimligt avstånd från kommunens och vårt eget stamnät enligt entreprenören. Detta är den totala kostnaden för att få fiber ända in i huset!
Alltså: ”Nyckelfärdigt”

Valfrihet

Med denna lösning, med Relacom som bygger själva nätet, och Zitius, med Qmarket, som kommunikationsoperatör, kan du välja mellan flera tjänsteleverantörer. Här finns exempelvis Telia, Viasat, Bredbandsbolaget, Boxer, m.fl.
Här kan man alltså välja vilken hastighet du vill ha på din bredbandsuppkoppling, och vilka kanaler du vill ha i din TV, och om du vill ha en fast telefon.
Bygget startar så snart väder och markförhållande tillåter, och i loppet av 2017 skall alla som vill, ha inkopplat fiber.

Skickat in avtalet till:

Skillingmark Fiber
℅ Spinnhjulet i Skillingmark AB
Gunnerud Brobacka
SE-670 43 SKILLINGSFORS

Vill du bli fiberambassadör?

Vi i styrelsen har inte möjlighet att ensamma åka runt och träffa alla i Skillingmarksbygden. Därför uppmanar vi alla våra medlemmar att hjälpa till i fiberarbetet genom att prata med grannar, vänner och bekanta.

Vill Du ha fiber kan Du hjälpa till genom att sprida information och värva nya medlemmar!

Har du några frågor eller funderingar kan du höra av dig till någon i styrelsen. Du når oss enklast via mail: förnamn på den du vill kontakta@skillingmarkfiber.se