Styrelse, revisorer och valberedning.

E-post till ordinarie ledamöter:
förnamn@skillingmarkfiber.se
Ordförande:
Stefan Grund, Vikene

Kassör:
Trude Magnusson, Hångstad

Sekreterare:
Tina Lundberg, Kronan

Ledamöter:
Ann Beate Grasdalen, Boda
Birgitta Eklund, Bergerud
Mikael Kutt, Gunnerud
Vakant
Suppleanter:
Michael Andersson, Hångstad
Patrik Myrvold, Boda

Valberedning:
Lars G Holmström, Bön
Christina Frambäck, Bön
Revisorer:
Björn Olov Krogh, Hångstad
Jan Böhn, Bergerud