Stacks Image 2
Fiber
Fiber är en glaststav med en tjocklek som ett hårstrå. I en fiber transporteras data med ljuspulser i stället för elektriska pulser. Fiber är okänsligt för störningar. Glasstavarna leder inte ström. Ett åsknedslag kan inte gå längs kabeln och förstöra din utrustning. I en fiber kan ljuspulserna färdas störningsfritt 100 km eller mer. En fiber kan transportera många olika typer av information. Via fiberkabel kan man få tillgång till Internet, TV, hyrvideo, telefoni, larm, mm.
En fiberkabel har i princip obegränsad kapacitet.
Stacks Image 3
Internet
På internet sker den stora kommersiella och sociala utvecklingen. 1995 hade ca. 2% av svenska hushåll tillgång till internet, i dag är internet en nödvändighet för de flesta samhällsfunktioner. Det har medfört att regeringens målsättning är ”100Mb/s till 90% av svensk landsbygd innan år 2020”. För att uppnå regeringens målsättning finns inga andra alternativ utan fiber måste installeras.
Med fiber kan man kommunicera med samma överföringshastighet ut och in, detta går inte med kopparanslutet internet (8Mb/s ADSL ger sällan mer än upp till 1Mb/s när man skickar en fil).
Stacks Image 4
TV
Vanlig TV‐sändning kräver upp till ca 8Mb/s medan en full HD‐sändning kräver ca tre gånger så mycket. I början av 2000 talet var HD‐TV en vision som i dag är en realitet. I dag är tredimensionell TV en vision som med största sannolikt blir en realitet innan regeringens mål är uppfyllda. Tredimensionell TV kommer att kräva mycket mer överföringskapacitet än HD‐TV. Det digitala TV‐utbudet ökar och trenden går mot att se programmen när man önskar. Detta innebär att signalen enbart går till den enskilda abonnenten och inte distribueras till samtliga samtidigt (ex. SVT‐ och TV4‐play, videobutiker o.s.v.), resultatet blir ökat behov av överföringskapacitet.
Stacks Image 5
Telefoni
Distributionen av telefoni är inget större problem med ett kopparnät eftersom det förbrukar lite överföringskapacitet. Fördelen med telefon via fiber är att konkurrensen utöver de leverantörer som levererar fast telefoni också finns ett stort utbud av internetbaserad telefoni, den ökade konkurrensen minskar kostnaden för telefoni. Gratis telefoni som Skype och liknande kommer i flera former, tjänster som Skype erbjuder också möjligheten till video samtal vilket sätter krav på en bra uppkoppling.