Det vi med stor säkerhet kan säga är att varken tekniken i det befintliga telenätet, eller de trådlösa alternativen kan leverera en successivt ökad kapacitet – till alla. Trådlösa system är och förblir komplement och begränsas också av avstånden (med avståndet minskar hastigheten) Den fiberkabel som grävs ner har i praktiken obegränsad kapacitet. Allt eftersom kapacitetskraven stiger, så är det bara den utrustningen du har i din fastighet (router, TV, dator, telefon) som behöver bytas ut.

Kraven på kapacitet har utvecklats mycket snabbt. Vad vi vet är att fiberoptiken klarar denna successiva ökning med råge. Fiberkabeln har långt mycket större kapacitet än vad vi behöver idag – det är därför den kallas för den mest framtidssäkra tekniken.
Nej. Fibern svetsas in i den box du får monterad på väggen, sedan väljer du själv om du tecknar några tjänster eller inte. Du väljer också när du vill beställa en tjänst. De flesta tjänster vi har idag har uppsägningstider.
Fiberanslutningen följer med fastigheten, så den nya ägaren bestämmer själv vilka tjänster som ska ingå och vilken operatör som ska tillhandahålla dem.
De tjänster som du använder säger du upp i god tid (om du inte kan använda dig av dem dit du flyttar).
I Skillingmark finns inte ADSL. Kopparnätet kommer även att plockas ner i västra Värmland med början under 2019.
Ja. Den dosa som monteras i ditt hus ansluts till det telenät du redan har. Du kan då använda detta nät och samma telefoner som idag. Köper du telefonitjänster via fibernätet har du dock ingen användning för den telekabel som är utanför huset.
Varje hushåll kommer ha tillgång till 1000 Mbit/s. Av dessa tar TV:n det mesta, 7-9 Mbit/s för en vanlig kanal och ca 20-30 Mbit/s för en HD-kanal. Men tänk på att det är ändutrustningen som begränsar hur mycket du verkligen får ut. Äldre datorer klarar sällan mer än 100 Mbit/sek.
Kapaciteten till varje anslutning är unik, du delar alltså inte på hastigheten. Det skiljer sig från telenätets tjänster där vi som användare delar hastigheten med alla andra på samma telestation. Ju fler som är uppkopplade samtidigt desto lägre kapacitet får var och en.
Fibern leder inte ström och är därför inte känslig för åska. Däremot är den utrustning vi har i hemmen naturligtvis åskkänslig eftersom det är anslutet till elnätet. Du bör därför ha ett åskskydd till mediaboxen. För säkerhets skull dra ur kontakterna när åskan går. Och precis som med allt annat i ditt hem får du stå för kostnaderna själv.

OBS! Även om fibern inte leder in åskan så kan elnätet göra det. Skydda därför din elektroniska utrustning i hemmen med åskskydd och/eller dra ur kontakterna när det åskar. Går telefonboxen, eller TV-boxen sönder så kontaktar du din tjänsteleverantör. Går mediaboxen sönder, står du själv för kostnaden för reparation alt. en ny produkt
Om det blir strömavbrott slocknar den elektronik som driver fibernätet, vilket innebär att internet, TV och ev telefonni via fiber blir borta.

I de centrala kopplingspunkterna kommer det finnas en batteribackup, men om detta anses behövas i hemmen så får var och en skaffa detta.
3G, 4G och 5G ska ses som bra komplement till fiber.
I en fiberuppkoppling har avstånden ingen betydelse och hastigheten är konstant oavsett hur många som är uppkopplade.
Vid uppkoppling mot 3G eller 4G beror mottagningen på hur långt från masten du är, terrängens beskaffenhet och hur många som surfar samtidigt.

5G utvecklas i första hand för industri och samhälle, för att styra komplicerade processer. Enligt Telia kommer den kommersiella lanseringen ca 2020, med början i storstäderna. 2025 anser de vara en rimlig gissning för 5G på landsbygden. 5G kräver fler fler basstationer och tätare mellan masterna.
Med parabol har du ingen möjlighet att se filmer/program när du vill. Åtminstone inte utan ett fungerande internetabonnemang och en TV kopplad mot Internet.

Kanaler med högre bildkvalitet kan bli problematiskt via parabol. Redan idag har antalet tv-kanaler på satelliterna krympt i och med starten av HD-sändningar. Nu pratar man dessutom om framtida ”4k sändningar”, Ultra HD-TV. Detta krymper antalet möjliga kanaler per satellit med ungefär tre fjärdedelar. Har du 40 kanaler idag så blir det 10 kvar med UHDTV.

Det finns planer på sändningar i ”8k”, då är vi nere i 5st kanaler per satellit. Det är dock inga problem alls att få plats med sådana sändningar i fiberkabeln. På satelliter har du ett begränsat antal tillgängliga frekvenser som som var och en bara kan hantera en begränsad mängd data.
Ja, elektroniken blir billigare, men fiberutbyggnad handlar om tjänster. Arbetskostnader blir inte billigare med tiden. Inte heller kostnader för maskiner. Det enda som möjligen blir billigare med tiden är den fiberbox som monteras in i samband med att fibern kopplas in i huset.

För att få in fiber i efterhand måste du själv kontakta Zitius/Telia och du får betala ett självkostnadspris. Du kan ju förstås vända dig till någon av deras konkurrenter, men de måste i så fall dra ny fiber hela vägen från noden Skillingsfors och be att få hyra in sig i Zitius/Telias nät för att kunna lysa upp fibern.
Kan det kännas som en stor summa pengar att investera i men investeringen är en garanterad värdehöjning i mångfald den dagen man ev säljer sitt hus.

Investeringen är dessutom återbetald inom 2-7 år på billigare abonnemang mm.

Att ansluta sig i efterhand blir definitivt en dyrare historia. Då får du betala den faktiska kostnaden för arbetet.