Var gräver vi nu?

Kommunen har byggt ett ortssammanbindande fibernät som går från Flogned till Bete via Skillingsfors "city". De kommer fortsätta från Skillingsfors med stamnätet upp till Högsäter (gränsen). Nätet byggs med ERUF-medel (Europeiska regionala utvecklingsfonden). Vi väntar på att den sträckan ska bli inmätt. När det är klart kan fastigheterna kopplas in.

Kartan uppdaterad den 9 januari 2019.
Stacks Image 241904
* se förklaring ovan