Var gräver vi nu?

Kommunen har byggt ett ortssammanbindande fibernät som går från Flogned till Bete via Skillingsfors "city". De kommer fortsätta från Skillingsfors med stamnätet upp till Högsäter (gränsen). Nätet byggs med ERUF-medel (Europeiska regionala utvecklingsfonden). Föreningen kan inte koppla in fiber innan stamnätet är uppmätt och godkänt av Tillväxtverket och Region Värmland.

Kartan uppdaterad den 14 januari 2019.
Stacks Image 227
* se förklaring ovan